05-200 Wołomin
ul. Wileńska 36 A
KRS 0000291373
REGON: 141209251
NIP: 1251474747

Bank:

nr rachunku:
95 2030 0045 1110 0000 0196 3130
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Oddział Operacyjny w Wołominie
ul. Wileńska 36, 05-200 Wołomin

menu użytkownika

 

Piknik „Trzecia Strona”

W sobotę 16 czerwca na terenie Centrum Edukacji EDUS przy ul. Laskowej 4 w Wołominie odbędzie się piknik, na który zapraszają organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Wołomińskiego. Początek godz. 14.00.

 

Celem imprezy jest wzajemne poznanie się organizacji, osób zaangażowanych w działania na rzecz społecznego i gospodarczego rozwoju zarówno gmin, jak i powiatu oraz pokazanie potencjału lokalnych organizacji pozarządowych mieszkańcom.

Z tej idei narodził się pomysł zorganizowania pikniku, który organizatorzy nazwali „Trzecią Stroną". Piknik odbędzie się w dniu 16 czerwca na terenie Centrum Edukacji EDUS przy ul. Laskowej 4 w Wołominie.

Organizatorzy: Zielonkowskie Forum Samorządowe, Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury oraz Fundacja „Zwierzaki w Potrzebie" i Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa" zapraszają organizacje pozarządowe, organizacje kościelne, grupy nieformalne, koła gospodyń wiejskich itp. do współpracy w przygotowaniu programu pikniku i zaprezentowania swoich możliwości i osiągnięć.

Piknik daje szansę nie tylko poznania się ludzi już aktywnych, stwarza możliwość dla tych, którzy szukają pomysłu na zaangażowanie się w życie społeczne swojej miejscowości. Chociaż podobne przedsięwzięcia są podejmowane w Polsce od kilku lat, to w naszym powiecie prezentacja NGO (organizacji pozarządowych) odbędzie się w takiej formie po raz pierwszy. NGO są określane jako trzeci sektor, stąd wywodzi się nazwa pikniku „Trzecia Strona".

Od kilku miesięcy Federacja Mazovia, na zaproszenie Zielonkowskiego Forum Samorządowego, realizuje w Powiecie Wołomińskim projekt budowy współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach szerszego projektu ,,Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji".

Celem projektu jest zbudowanie dla organizacji pozarządowych platformy kontaktów z innymi organizacjami, przestrzeni wymiany doświadczeń, silnego zaplecza merytorycznego i organizacyjnego oraz reprezentacji w kontaktach z administracją publiczną.

Przedstawicielstwo wielu dobrze działających organizacji pozarządowych może stać się nie tylko silnym i znaczącym głosem dialogu obywatelskiego, ale również wsparciem dla słabszych organizacji borykających się z problemami, których nie potrafią same rozwiązać. Bez silnego sektora pozarządowego nie ma szans na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Powiecie Wołomińskim.

Podczas dyskusji na temat funkcjonowania trzeciego sektora w naszym powiecie powstała idea zorganizowania pikniku organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia, uwagi i propozycje prosimy kierować na adres podany w karcie zgłoszeniowej znajdującej się na stronie www.powiat-wolominski.pl. Zapraszamy także na portal społecznościowy na Facebooku: Forum Aktywnych Społeczności, na którym już trwa wymiana poglądów dotyczących pikniku.

– Na pikniku chcemy pokazać potencjał organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Wołomińskiego. A jest on niemały, to kilkadziesiąt aktywnie działających organizacji w różnych obszarach funkcjonowania naszej lokalnej społeczności. To setki przedsięwzięć, w których uczestniczy tysiące mieszkańców. Ale to także miliony złotych środków unijnych pozyskanych przez nie, a wydawanych na rozwiązanie naszych problemów społecznych i gospodarczych – podkreśla jeden z organizatorów Grzegorz Grabowski, prezes Zielonkowskiego Forum Samorządowego.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com