05-200 Wołomin
ul. Wileńska 36 A
KRS 0000291373
REGON: 141209251
NIP: 1251474747

Bank:

nr rachunku:
95 2030 0045 1110 0000 0196 3130
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Oddział Operacyjny w Wołominie
ul. Wileńska 36, 05-200 Wołomin

menu użytkownika

 

Strona główna

Od pasji do zawodu

We wrześniu 2018 roku Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury przystąpiło do realizacji projektu w ramach zadania publicznego „Edukacja Opieka Wychowawcza” do realizacji projektu p.t. „Od pasji do zawodu”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Powiatu Wołomińskiego na podstawie umowy nr 289.2018 z dnia 26 czerwca 2018.

 

Celem realizowanego projektu jest pokazanie uczniom ze szkół na terenie powiatu wołomińskiego możliwości kształtowania kariery zawodowej, prezentacja wybranych zawodów rzemieślniczych, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu na podstawie poszerzonej informacji o danym zawodzie dzięki kontaktowi z praktykami danego zawodu w miejscu ich pracy. Projekt ma charakter pilotażowy i obejmuje swoim działaniem trzy szkoły ZS nr 3 w Wołominie, Szkołę Podstawową w Zagościńcu oraz LO w Radzyminie.

 

 

W ramach projektu zaplanowano dla ok. 20 osobowej grupy uczniów z każdej z wymienionych szkół trzy spotkania warsztatowe, wycieczkę do PUP w Wołominie oraz zwiedzanie wołomińskiego ZEC oraz spotkanie z przedstawicielem wybranego zawodu rzemieślniczego.

 

Jednym z działań zaplanowanych w projekcie są dwa konkursy z nagrodami za pierwsze trzy miejsca w każdym (I, II i III):

1.a. – film 1,5 minuty prezentujący zawód rzemieślniczy

1,b. – droga do zawodowego sukcesu - konkurs na najciekawszy wywiad z osobą, która osiągnęła sukces zawodowy – jaką drogę pokonała – wywiad w formie tekstu.

 

W każdym konkursie przewidziane są trzy nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.

 

Ogłoszenie konkursowe

 

Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury zaprasza uczniów

klas gimnazjalnych, klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I i II LO

do udziału w dwóch konkursach organizowanych w ramach projektu

 

"Od pasji do zawodu"

 

Celem konkursu jest przedstawienie  zawodów rzemieślniczych w sposób ciekawy, zaskakujący, innowacyjny i pokazanie ich szerszej ....

 

Proponujemy dwie formy realizacji zadania  (do wyboru):

 

1. Film prezentujący wybrany  zawód rzemieślniczy.

2. Wywiad z osobą wykonującą  zawód rzemieślniczy.

 

Regulamin konkursu

 

1. Film nie powinien być dłuższy, niż  90 sek. (1,5 minuty)

 

2. Wywiad  - forma pisemna. Objętość pracy powinna zawierać od 3 500 do 5 000 znaków ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi licząc. 

Do wywiadu należy dołączyć co najmniej 3 zdjęcia (w formacie A5) obrazujące opisywany w wywiadzie zawód.

 

3.Przygotowane materiały konkursowe zapisane na cyfrowym nośniku pamięci należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 20 listopada 2018r.

 

4. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 30 listopada 2018r.

 

5.  Zwycięskie prace wyłoni trzyosobowa komisja, w skład której wchodzą: realizator programu ” Od pasji do zawodu", doradca zawodowy biorący udział w projekcie i koordynator projektu.

 

6. Przewidziano nagrody za zdobycie I, II, III miejsca w każdym konkursie

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com