05-200 Wołomin
ul. Wileńska 36 A
KRS 0000291373
REGON: 141209251
NIP: 1251474747

Bank:

nr rachunku:
95 2030 0045 1110 0000 0196 3130
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Oddział Operacyjny w Wołominie
ul. Wileńska 36, 05-200 Wołomin

menu użytkownika

 

Strona główna

Integracja i rehabilitacja przez sztukę

We wrześniu 2018 roku Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury przystąpiło do realizacji projektu w ramach zadania publicznego „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – Rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz środowiska osób niepełnosprawnych” do realizacji projektu p.t. „Integracja i rehabilitacja przez sztukę”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Powiatu Wołomińskiego na podstawie umowy nr 410.2018 z dnia 14 września 2018.

 

W ramach realizowanego zadania od 21 września w siedzibie Mazowieckiego Forum Biznesu Nauki i Kultury prowadzone są zajęcia artystyczne w których uczestniczą dzieci z określonym orzeczeniem o dysfunkcji oraz ich rodziny i zaprzyjaźnione z nimi osoby – rodzeństwo i koleżanki.

 

Celem warsztatów jest aktywizacja dzieci dotkniętych autyzmem i pełniejsze włączenie ich do współpracy poprzez podniesienie kompetencji plastycznych rodziców, dziadków bądź innych opiekunów prawnych oraz środowiska rówieśniczego, stworzenie szansy na pracę twórczą w warunkach domowych.

 

Integracja i rehabilitacja przez sztukę to projekt pilotażowy, przygotowany w oparciu o wcześniejsze doświadczenia MFBNiK. Projekt zakłada udział w projekcie co najmniej trójki dzieci z orzeczeniem. Zajęcia odbywające się na ogół w piątki w godzinach popołudniowych cieszą się dużym powodzeniem a uczestniczy w nich nadspodziewanie duża ilość rodzin. Potrwają do końca pierwszej dekady grudnia.

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com